บอลวาล์ว 3 ทาง

บอลวาล์ว 3 ทางมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์

ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของบอลวาล์ว 3 ทางคือความสามารถรอบด้านให้ความสามารถในการควบคุมการไหลของของไหลในสามทิศทางที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเบี่ยงเบนหรือการผสมของของไหลไม่ว่าจะเป็น3 ทางหน้าแปลนบอลวาล์ว, และ3 บอลวาล์วสุขาภิบาลทางโดยทั้งหมดให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมการไหลตามความต้องการของกระบวนการเฉพาะ

ข้อดีอีกประการหนึ่งของบอลวาล์ว 3 ทางคือการควบคุมการไหลที่เชื่อถือได้และแม่นยำบอลภายในวาล์วมีช่องตรงกลางและช่องด้านข้าง 2 ช่อง ช่วยให้เปลี่ยนทิศทางการไหลได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วหรือข้อต่อเพิ่มเติมในท่อ