วาล์วประตู

วาล์วประตูปลอมแปลงและวาล์วประตูเหล็กหลอมเป็นเกทวาล์วรุ่นข้อดีที่มีลักษณะเด่นดังนี้

อันดับแรก,วาล์วประตูปลอมแปลงและวาล์วประตูเหล็กหลอมผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการตีขึ้นรูปที่มีความแข็งแรงสูง จึงมีความต้านทานแรงดันได้ดีเยี่ยมโกลปวาล์วที่ทำจากวัสดุนี้สามารถทนต่อแรงดันสูงและสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

ประการที่สอง วาล์วโลกปลอมแปลงและวาล์วโลกเหล็กปลอมแปลงมีประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีการออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุของวาล์วช่วยให้มั่นใจในการปิดผนึกที่แน่นหนาและป้องกันการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพการปิดผนึกที่เชื่อถือได้นี้ทำให้โกลปวาล์วสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง และปกป้องความปลอดภัยของท่อส่งของเหลว

นอกจากนี้โกลบวาล์วปลอมแปลงและโกลบวาล์วเหล็กกล้าปลอมแปลงมีลักษณะต้านทานการไหลต่ำโครงสร้างภายในของวาล์วและการออกแบบทางเดินของของไหลช่วยให้ของไหลไหลได้อย่างราบรื่น ลดความต้านทานต่อการไหลสิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงานอีกด้วย